Schengenverklaring

Bij gebruik van medicatie vallend onder de Opiumwet vereist het Schengenverdrag dat deze patienten op reis binnen het Schengengebied een ‘verklaring’ bij zich dragen waaruit blijkt dat een arts hen het gebruik van die medicijnen heeft voorgeschreven.
Deze verklaring voorkomt dat je op reis (juridische) problemen krijgt, als bij jou deze middelen vallend onder de Opiumwet worden aangetroffen.

Medicijnen die het betreffen zijn o.a. morfinepreparaten maar ook medicijnen als Temazepam, Oxazepam en Ritalin of Concerta.

De verklaring wordt ondertekend door de arts die het medicijn heeft voorgeschreven en gewaarmerkt door de Inspectie van de Gezondheidszorg.

Als u een Schengenverklaring nodig heeft: vul deze zelf zoveel mogelijk in, daarna voor de ondertekening inleveren op de praktijk (niet ingevulde formulieren kunnen wij niet ondertekenen)

Per land kunt u hier vinden wat voor verklaring er nodig is.

De door u zelf in te vullen Schengenverklaring kunt u downloaden en invullen; de naam van de arts en de AGB-code plus de ondertekening plus stempel kan op de praktijk aangevuld worden door de huisarts.