Medische verklaringen

Klik hier voor meer informatie over:

 

Huisartsen worden steeds vaker gevraagd om een medische verklaring. Helaas geven wij als huisartsen geen ‘geneeskundige verklaring’ af. Wij handelen hierbij op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

 

In het kort een toelichting op deze regels:

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie.

 

Wat kunt u nu nog doen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken In onze regio kunt u hiervoor contact opnemen met dokter Korthout: www.natuurlijkbeter.com.

 

Dit geldt ook voor sportverklaringen. Zonder medische verklaring wordt met name in Frankrijk en Italië de toegang tot een evenement steeds vaker geweigerd.

Bent u op zoek naar een gezondheidsverklaring voor deelname aan een sportevenement, neem dan contact op met het Sport Medisch Adviescentrum in Gorinchem: www.smagorinchem.nl

 

Voor uitleg over een schengenverklaring klik hier