Spreekuur

Het spreekuur van de dokters, de assistentes en de praktijkondersteuners gaan volgens afspraak. Een spreekuurconsult bij de dokters duurt  in principe 10 minuten. Als u meer tijd denkt nodig te hebben of u heeft meerdere klachten of vragen, kunt u een dubbel consult bij de assistente aanvragen.

 

Als u contact heeft met onze praktijk krijgt u waarschijnlijk het eerst te maken met een van onze zes doktersassistenten. De assistente zal vragen naar de reden van uw contact. Dit is om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klacht. Vaak kan de assistente al adviezen geven of uw hulpvraag afhandelen. Alle adviezen en andere zorg gegeven door onze assistente wordt door de huisartsen dezelfde dag nog geautoriseerd.

Als de assistente denkt dat uw hulpvraag het best gezien kan worden door de huisarts zal ze een afspraak maken op het spreekuur. Denkt u zelf dat het nodig is om snel gezien te moeten worden, bel dan tussen 8.00 en 10.00 uur want dan kunnen wij u meestal nog inplannen voor dezelfde dag. Na 10 uur zijn onze dagen meestal al ingepland. We hebben dan alleen nog plekken voor spoedeisende situaties.

 

De assistente is (net als de huisarts) gebonden aan het beroepsgeheim en verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

  • Dokter te Riet Scholten heeft spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag.
  • Dokter Hellings heeft spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
  • Dokter Reijlink heeft spreekuur op maandag, woensdag en donderdag.
  • Dokter Hoogstraten heeft spreekuur op maandag en donderdag.
  • Dokter Houweling heeft spreekuur op dinsdag, woensdag en vrijdag.
  • De assistentes hebben spreekuur op maandag t/m donderdag.
  • S. van Eeden, POH-somatiek heeft spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
  • L. Harthoorn, POH-GGZ heeft spreekuur op woensdag en donderdag.
  • A.van Halm, POH-ouderenzorg werkt op dinsdag en vrijdag.

  

Niet verschijnen op afspraak

Helaas komt het steeds vaker voor dat patiënten niet verschijnen op een afspraak. Dit is vervelend voor de huisarts maar ook voor andere patiënten, die anders op dat tijdstip terecht hadden gekund.

Wij vragen u daarom om ons bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen, zodat wij deze spreekuurplekken weer kunnen gebruiken. Indien dit niet gebeurt, zijn wij gerechtigd deze afspraak in rekening te brengen bij u, conform de landelijke richtlijnen van de LHV. Het tarief bedraagt €18,00.

Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult u zelf moeten betalen.