Spreekuur

Het spreekuur van de dokters, de assistentes en de praktijkondersteuners gaan volgens afspraak. Een spreekuurconsult bij de dokters duurt  in principe 10 minuten. Als u meer tijd denkt nodig te hebben of u heeft meerdere klachten of vragen, kunt u een dubbel consult bij de assistente aanvragen.

 

Als u contact heeft met onze praktijk krijgt u waarschijnlijk het eerst te maken met een van onze vijf doktersassistenten. De assistente zal vragen naar de reden van uw contact. Dit is om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klacht. Vaak kan de assistente al adviezen geven wat u kunt doen met uw hulpvraag of uw hulpvraag afhandelen. Alle adviezen en andere zorg gegeven door onze assistente wordt door de huisartsen dezelfde dag nog geautoriseerd.

Als de assistente denkt dat uw hulpvraag het best gezien kan worden door de huisarts zal ze een afspraak maken op het spreekuur. Denkt u zelf dat het nodig is om snel gezien te moeten worden, bel dan tussen 8.00 en 10.00 uur want dan kunnen wij u meestal nog inplannen voor dezelfde dag. Na 10 uur zijn onze dagen meestal al ingepland. We hebben dan alleen nog plekken voor spoedeisende situaties.

 

De assistente is (net als de huisarts) gebonden aan het beroepsgeheim en verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

  • Dokter te Riet Scholten heeft spreekuur op maandag, dinsdag en woensdag
  • Dokter Reijlink heeft spreekuur op maandag, woensdag en donderdag
  • Dokter Hoogstraten heeft spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag
  • Dokter Houweling heeft spreekuur op woensdag, donderdag en vrijdag
  • Dokter Biewenga heeft spreekuur op dinsdag en vrijdag.
  • De assistentes hebben spreekuur op maandag t/m donderdag
  • S. van Eeden, POH-somatiek heeft spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  • L. Harthoorn, POH-GGZ heeft spreekuur op woensdag en donderdag

  

Niet verschijnen op afspraak

Helaas komt het steeds vaker voor dat patienten niet verschijnen op een afspraak. Dit is vervelend voor de huisarts maar ook voor andere patienten, die anders op dat tijdstip terecht hadden gekund.

Wij vragen u daarom om ons bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen, zodat wij deze spreekuurplekken weer kunnen gebruiken. Indien dit niet gebeurt, zijn wij gerechtigd deze afspraak in rekening te brengen bij u, conform de landelijke richtlijnen van de LHV. Het tarief bedraagt €18,00.

Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult u zelf moeten betalen.