Spreekuur

Het spreekuur van de dokters, de assistentes en de praktijkondersteuners gaan volgens afspraak. Een spreekuurconsult bij de dokters duurt  15 minuten. Als u meer tijd denkt nodig te hebben of u heeft meerdere klachten of vragen, kunt u een dubbel consult bij de assistente aanvragen.

 

Als u contact heeft met onze praktijk krijgt u waarschijnlijk het eerst te maken met een van onze drie doktersassistenten. De assistente zal vragen naar de reden van uw contact. Dit is om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klacht. Vaak kan de assistente al adviezen geven of uw hulpvraag afhandelen. Alle adviezen en andere zorg gegeven door onze assistente wordt door de huisartsen dezelfde dag nog geautoriseerd.

Als de assistente denkt dat uw hulpvraag het best gezien kan worden door de huisarts zal ze een afspraak maken op het spreekuur. Denkt u zelf dat het nodig is om snel gezien te moeten worden, bel dan tussen 8.00 en 10.00 uur want dan kunnen wij u meestal nog inplannen voor dezelfde dag. Na 10 uur zijn onze dagen meestal al ingepland. We hebben dan alleen nog plekken voor spoedeisende situaties.

 

De assistente is (net als de huisarts) gebonden aan het beroepsgeheim en verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.