Kiesbeter.nl

KiesBeter.nl is er voor iedereen die informatie zoekt over gezondheid en zorg. De site wordt regelmatig bijgewerkt en wordt nog verder uitgebreid, onder andere met informatie over huisartsen, fysiotherapeuten, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.
 

Welke informatie vindt u op kiesBeter.nl?
 
Gezond leven
Op kiesBeter.nl vindt u informatie over wat u zelf kunt doen om gezond te leven en gezond te blijven. Voorbeelden van onderwerpen zijn voeding, beweging, veilig vrijen, drugs, maar ook bevolkingsonderzoek en reizigersvaccinatie. U leest er ook wat u kunt doen om de gevolgen van een aandoening te verminderen of verergering te voorkomen, zoals cursussen bij depressie of sportactiviteiten voor chronisch zieke mensen.
 
Medische informatie
Als u een klacht of ziekte heeft, kunt u op kiesBeter.nl uitleg hierover vinden. Met duidelijke informatie, keuzehulpen en adviezen kunt u veel gezondheidsproblemen zelf oplossen. Vaak wordt ook aangegeven wanneer u uw (huis)arts moet raadplegen. U kunt opzoeken wat de mogelijke oorzaken zijn en wat de voor- en nadelen van verschillende behandelingen zijn. Deze informatie kunt u gebruiken als voorbereiding op een gesprek met uw arts. Maar ook na een gesprek met uw arts, is het vaak prettig als u de informatie thuis nog eens na kunt lezen.
 
Medicijnen
Op kiesBeter.nl vindt u informatie over de werking en bijwerkingen van (zelfzorg)medicijnen, over de gevolgen wanneer u verschillende geneesmiddelen tegelijk gebruikt en over de kosten. Soms zijn er goedkopere middelen met dezelfde werking. Als u deze medicijnen geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen, is het de moeite waard om dat op kiesBeter.nl uit te zoeken.
 
Ziekenhuizen
Niet elk ziekenhuis is hetzelfde. Als u een behandeling of ingreep in een ziekenhuis moet ondergaan, is het goed om te weten welke verschillen er zijn tussen ziekenhuizen bij u in de buurt. Bijvoorbeeld als het gaat om medische specialismen, voorzieningen en wachttijden. Ook verschillen in kwaliteit en tarieven worden duidelijk op kiesBeter.nl.
 
Verpleging, verzorging en thuiszorg
Als u zorg nodig heeft, kunt u op kiesBeter.nl de verschillende instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg vergelijken. U vindt er bijvoorbeeld informatie over (de kwaliteit van) de geboden zorg, de huisvesting en de dienstverlening.
 
Patiëntenrechten en –organisaties
Op kiesBeter.nl vindt u een overzicht van uw rechten als patiënt. Ook kunt u er adressen opzoeken van verschillende patiëntenorganisaties. Deze kunnen u advies geven of u in contact brengen met lotgenoten.
 
Zorgverzekeringen
Iedereen in Nederland heeft een basisverzekering die u kunt uitbreiden met aanvullende verzekeringen. Aan het eind van ieder jaar heeft u de mogelijkheid om over te stappen op een andere zorgverzekering. Op kiesBeter.nl kunt u de verschillende verzekeringen vergelijken en een polis uitzoeken die bij u past.

Als u een onderzoek, een behandeling of bepaalde zorg nodig heeft, kunt u op kiesBeter. nl nagaan wat er door uw verzekering vergoed wordt en of u moet bijbetalen. U kunt uw zorgpolis opzoeken en bekijken of uw verzekeraar een contract heeft met uw zorgverlener of behandelaar.
 
 
Wanneer naar de huisarts?
Wanneer de informatie op kiesBeter.nl vragen bij u oproept, kunt u deze bespreken met uw huisarts. Hij of zij kent uw situatie en medische bijzonderheden. Daarom kan uw huisarts u goed begeleiden bij het maken van keuzes in de zorg. Bespreek eventuele twijfels en persoonlijke voorkeuren. Vraag naar zijn (of haar) ervaringen met specialisten of ziekenhuizen bij u in de buurt. Uw huisarts kan u aanvullende informatie geven en persoonlijk adviseren.