Netdokter, voor jongeren van 12-18 jaar

Netdokter is een initiatief van de artsenorganisatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). NIGZ Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie is betrokken bij de beantwoording van vragen van jongeren aan Netdokter. Een deel van de vragen beantwoordt het NIGZ zelf, de medische vragen worden doorgestuurd naar de KNMG.