Verbeteren van leefstijl

Veel aandoeningen en ziektes worden (mede) veroorzaakt door een minder goede leefstijl. Bij de behandeling van deze aandoeningen leggen wij de nadruk op het verbeteren van de leefstijl. Bijvoorbeeld het stimuleren en begeleiden van het stoppen met roken, het meer bewegen, het gezonder eten en drinken, het afvallen, het doen van oefeningen om het bewegingsapparaat op kracht te houden, etc.

 

De wandelgroep

Wandelen is een zeer gezonde manier om uw leefstijl te verbeteren of op orde te houden. Iedere dag een half uurtje wandelen kan wonderen doen. Om dit te stimuleren organiseert onze praktijk iedere dinsdag om 13.30 uur samen met vrijwilligster Janine Kant een wandeling van een uur. Wilt u hieraan meedoen, dan bent u van harte welkom! Er zijn hieraan geen kosten verbonden. Het startpunt is iedere dinsdag om 13.30 uur voor de huisartsenpraktijk.