Laagdrempelige zorg voor iedereen

Wij zijn er als team voor alle patiënten die bij ons ingeschreven staan. Dat betekent voor patiënten die actief een beroep op ons doen, maar ook patiënten die zorg nodig hebben en niet zo actief zijn om ruimte voor zichzelf te vragen.

 

Deze balans proberen wij te waarborgen. Om hier ruimte voor te maken is het helaas niet meer mogelijk dat wij u uit sociaal oogpunt spontaan komen bezoeken of contact met u opnemen. Als u graag wilt dat er een dokter bij u  langs komt of als u de dokter graag wilt spreken (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname), kunt u natuurlijk een huisbezoek of een telefonisch consult aanvragen bij de assistente.

 

Bereikbaarheid

Wij proberen onze bereikbaarheid zo laagdrempelig mogelijk te houden. Wij zijn het grootste deel van de dag telefonisch bereikbaar, behalve tijdens de lunchpauze. Voor spoed zijn we altijd bereikbaar. Verder kunnen patiënten ons digitaal bereiken voor e-consulten, e-afspraken en het herhalen van medicatie. 

 

Omdat de werkdruk de afgelopen jaren zo is toegenomen hebben wij besloten om niet-huisartsgeneeskundige taken af te stoten. Wij doen daarom helaas geen rijbewijskeuringen en reizigersadvisering meer per 1-1-2017. Klik hier voor meer informatie.